Oranjetipje

Vliegtijd: begin april tot begin juni.

Waardplant: pinksterbloem en look-zonder-look.

Habitat: weilanden, bosranden en kruidenrijke wegbermen.

Gehakkelde Aurelia

Vliegtijd: maart tot oktober.

Waardplant: brandnetel, boswilg en hazelaar.

Habitat: bossen, tuinen en parken.

Icarusblauwtje

Vliegtijd: begin mei tot begin oktober.

Waardplant: kleine klaver, rolklaver en hopklaver.

Habitat: kruidenrijke graslanden, wegbermen en braakliggende terreinen.

Heideblauwtje

Vliegtijd: begin juni toteind augustus.

Waardplant: struikhei en dophei.

Habitat: natte en droge heidevelden.

Zwartsprietdikkopje

Vliegtijd: eind juni tot eind augustus.

Waardplant: allerlei grassoorten.

Habitat: bosranden, kruidenrijke graslanden en wegbermen.

Bont Zandoogje

Vliegtijd: eind maart tot begin november.

Waardplant: allerlei grassoorten.

Habitat: bossen, bosranden en parken.

Groentje

Vliegtijd: half april tot eind juli.

Waardplant: braam, struikhei en sporkehout.

Habitat: (bosranden langs) heidevelden, veengebieden, kalkgraslanden en moerassen.

Landkaartje

Vliegtijd: Half april tot eind juni en begin juli tot half september in twee generaties.

Waardplant: brandnetel.

Habitat: bosranden, ruige wegbermen, houtsingels, houtwallen en heggen.

Bruin Zandoogje

Vliegtijd: begin juni tot eind augustus.

Waardplant: allerlei grassoorten.

Habitat: ruige graslanden, wegbermen en kruidenrijke weilanden.

Atalanta

Vliegtijd: maart tot november.

Waardplant: brandnetel.

Habitat: deze trekvlinder uit Zuid-Europa kan overal worden waargenomen.

Agaatvlinder

Vliegtijd: mei tot november in twee generaties.

Waardplant: allerlei loofbomen, braam en zuring.

Habitat: bossen, heidevelden en tuinen.

Bruin Blauwtje

Vliegtijd: begin mei tot begin november in maximaal drie generaties.

Waardplant: ooievaarsbek en gewone reigersbek.

Habitat: schrale ruige graslanden en wegbermen.

Dagpauwoog

Vliegtijd: begin maart tot november.

Waardplant: brandnetel.

Habitat: ruige graslanden, bosranden en tuinen.

Gewone Spikkelspanner

Vliegtijd: februari tot november in maximaal drie generaties.

Waardplant: allerlei loofbomen en struiken.

Habitat: loofbossen en bomenrijke akkerranden.

Mi-Vlinder

Vliegtijd: eind april tot eind juli.

Waardplant: allerlei klaversoorten en luzerne.

Habitat: heidevelden, ruige wegbermen en kruidenrijke akkerranden.

Landkaartje

Vliegtijd: Half april tot eind juni en begin juli tot half september in twee generaties.

Waardplant: brandnetel.

Habitat: bosranden, ruige wegbermen, houtsingels, houtwallen en heggen.

Nachtpauwoog

Vliegtijd: begin april tot begin juni.

Waardplant: struikhei, braam, wilg en meidoorn.

Habitat: bossen en heidevelden.

Oranje Luzernevlinder

Vliegtijd: mei tot juni en begin augustus tot begin november.

Waardplant: luzerne, wikke, lupine en klavers.

Habitat: ruige bloemrijke graslanden.

Sint-Jansvlinder

Vliegtijd: eind mei tot eind augustus.

Waardplant: gewone- en moerasrolklaver.

Habitat: ruige wegbermen, kruidenrijke weilanden en bloemrijke graslanden.

Zuringspanner

Vliegtijd: half april tot eind september in maximaal drie generaties.

Waardplant: schapenzuring en veldzuring.

Habitat: heidevelden, wegbermen en duinen.

Lieveling

Vliegtijd: begin mei tot eind september in drie generaties.

Waardplant: zuring, duizendknoop & varkensgras.

Habitat: vochtige kruidenrijke weilanden, bermen

en slootkanten.

Koevinkje

Vliegtijd: eind juni tot half augustus.

Waardplant: allerlei grassoorten en zeggen.

Habitat: bosrijke gebieden, weilanden en hagen.

Klein Geaderd Witje

Vliegtijd: begin april tot half september in drie generaties.

Waardplant: look-zonder-look en pinksterbloem.

Habitat: vochtige hooilanden, bosranden, tuinen, graslanden en vochtige heidevelden.

Bruin Blauwtje

Vliegtijd: begin mei tot begin november in maximaal drie generaties.

Waardplant: ooievaarsbek en gewone reigersbek.

Habitat: schrale ruige graslanden en wegbermen.

Hagedoornvlinder

Vliegtijd: half april tot eind september in maximaal drie generaties.

Waardplant: meidoorn, sleedoorn, berk en wilg.

Habitat: bossen, tuinen en parken.

Witte Tijger

Vliegtijd: begin mei tot eind juli.

Waardplant: zuring, vlier en weegbree.

Habitat: bossen en kruidenrijke graslanden.

Kleine Vuurvlinder

Vliegtijd: half april tot begin november in maximaal drie generaties.

Waardplant: schapenzuring en veldzuring.

Habitat: schrale graslanden, ruige wegbermen, heidevelden en braakliggende terreinen.

Kleine Vuurvlinder

Vliegtijd: half april tot begin november in maximaal drie generaties.

Waardplant: schapenzuring en veldzuring.

Habitat: schrale graslanden, ruige wegbermen, heidevelden en braakliggende terreinen.

Zilveren Maan

Vliegtijd: begin mei tot half juni en van begin juli tot half september in twee generaties.

Waardplant: moerasviooltje en hondsviooltje.

Habitat: vochtige, schrale gras- en rietlanden.

Foto gemaakt door Fotoclub Salland.

Citroenvlinder

Vliegtijd: eind februari tot begin juni en eind juni tot begin oktober in één generatie.

Waardplant: sporkehout en wegedoorn.

Habitat: bossen, akkerranden, tuinen, struwelen en braakliggende terreinen.

Kleine Vos

Vliegtijd: begin maart tot eind oktober in twee elkaar overlappende generaties.

Waardplant: brandnetel.

Habitat: deze dagvlinder kan overal worden waargenomen.

Klein Geaderd Witje

Vliegtijd: begin april tot half september in drie generaties.

Waardplant: look-zonder-look en pinksterbloem.

Habitat: vochtige plekken zoals hooilanden.

Foto gemaakt door Fotoclub Salland.

Gestippelde Oogspanner

Vliegtijd: half april tot eind augustus in twee generaties.

Waardplant: eik.

Habitat: (eiken)bossen.

Hooibeestje

Vliegtijd: begin mei tot eind september in twee elkaar overlappende generaties.

Waardplant: verschillende grassoorten.

Habitat: heidevelden, ruige wegbermen en schrale graslanden.

Distelvlinder

Vliegtijd: eind april tot eind september.

Waardplant: vooral akkerdistel en gewone klit. 

Habitat: bloemrijke akkerranden, kruidenrijke wegbermen en braakliggende terreinen.

Foto gemaakt door Fotoclub Salland.

Wapendrager

Vliegtijd: begin mei tot begin augustus.

Waardplant: wilg, berk, eik, hazelaar en linde. 

Habitat: bossen en een bomenrijke omgeving.

André Kuipers liet de wereld vanuit een uniek perspectief zien. Hij weet als geen ander hoe kwetsbaar en waardevol onze aarde is. Tegenwoordig zet hij zich in voor natuur, de rijkdom aan dieren en planten en technologie voor een kleinere ecologische voetafdruk. Met zijn vermogen om complexe wetenschap begrijpelijk te maken, zijn passie voor de ruimte én onze wereld en zijn boeiende manier van vertellen, inspireerde en raakte hij élke bezoeker in het HOFtheater.

 

De Sallandse Vlinderfotograaf liet de bezoekers de (vlinder)wereld juist op minuscuul niveau beleven.

Festival Raalte op Groen - HOFtheater 2023

 

900 Vlinders

Heel 2023 stond de vlinder centraal in Raalte. 900 Vlinders werd mede mogelijk gemaakt door Energie Coöperatie Endona.