Meer vlinders in Salland, dat is de missie die Focus Op Vlinders nastreeft. Zij tracht dat doel onder meer te verwezenlijken door het beschermen van vlinders, biotopen en kwetsbare habitats in Overijssel. Focus Op Vlinders is een onderafdeling van Stichting Salland Zoemt. Zij wordt aangestuurd door De Sallandse Vlinderfotograaf.

Activiteiten

De Sallandse Vlinderfotograaf

  • geeft lezingen
  • is gastdocent
  • monitort vlinders
  • fotografeert vlinders

De Sallandse Vlinderfotograaf

is beheerder van Vlindertuin Ramelo, die gelegen is in het buurschap Ramele te Raalte.

900 Vlinders

Focus Op Vlinders

900 Vlinders - "Kan ik jou verleiden?" was een initiatief van de Werkgroep 900 jaar Raalte Groen en De Sallandse Vlinderfotograaf, in samenwerking met Fotoclub Salland. Het doel van deze activiteit was de inwoners van Raalte bewust(er) te maken van de kwetsbare vlinderpracht die het prachtige dorp bezit.